Kaunissaaren retkisatama

Kaunissaaren retkisatama

Kaunissaaren etelä- ja pohjoisrannoilla on hyvät laiturit. Saarella on muinoin sijainnut höyrysaha. Pohjoisrannan laiturissa veden syvyys on kolmisen metriä, joten entiseen rahtisatamaan on helppo rantautua isommallakin veneellä. Saaressa on laavuja, nuotiopaikkoja, käymälöitä ja merkitty luontopolku.

Kaunissaaren historian erityispiirteenä on Ahlströmin höyrysahan perustaminen vuonna 1874. Sahateollisuuden vanavedessä asukasluku mahdollisti muun muassa osuuskaupan ja kansakoulun toiminnan. Eri vaiheiden kautta sekä teollisuustoiminta että perinteinen karjatalous kuitenkin hiipuivat, ja vähitellen saaret autioituivat. Pitkä hiljaiselo ja vähittäinen umpeenkasvu jatkui 2010-luvulle asti, jolloin tehtiin ensimmäiset aloitteet laidunnuksen jatkamisesta ja avointen biotooppien rippeiden säilyttämisestä.
Noin 30 hehtaarin Kaunissaari kuuluu nykyään eteläisen Satakunnan arvokkaimpiin luontokohteisiin. Kaunissaareen on syntynyt poikkeuksellisen hieno ja monimuotoinen luonnonympäristö. Lisäarvoa tuo historian saatossa laivojen mukana kulkeutunut niin sanottu painolastikasvillisuus. Kaunissaaren pinta-alasta noin puolet kuuluu joko luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa rauhoitettuihin luontotyyppeihin, ja saari on kokonaisuudessaan kulttuuriympäristökohde.

Kaunissaaren luontokohde on hyvien veneily- ja melontareittien varrella. Jos sinulla ei ole omaa venettä tai muuta kulkuvälinettä käytössäsi, älä lannistu! Eurajoen matkailuinfo lainaa soutuvenettä Kaunissaareen retkeileville. Soutuvene on Olkiluodon puolella Karhunlaakassa. Soutumatkaa Kaunissaaren Katavankariin on noin 250 metriä. Soutuveneen varaukset tulee tehdä aina arkipäivisin klo 9–16 välillä matkailuinfon numerosta 044 312 4216. Soutuvene lasketaan vesille aikaisin keväällä ja nostetaan ylös myöhään syksyllä.

Kaunissaaren lainaveneen mahdollistaa Lapijoen vesiensuojeluyhdistys, joka ylläpitää soutuvenettä, pitkospuita ja sekä paikoitusaluetta Karhunlaakassa.